• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a wpływ sztuki ulicznej na przestrzeń publiczną.

Właściwie od początku wykorzystywania technik fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał śmiały sposób zapisu realiów – prędki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia sprezentowała dokumentalistom narzędzie niepowszechne poprzez swoją dostępność oraz precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano komunikaty naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. To naturalnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły poznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała prekursorska dyscyplina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli zdjęć traktujących praktycznego tematu typu dokumentacja fotograficzna, uszeregowanych oraz skomponowanych w ten sposób, aby tworzyć widoczny i wyrazisty przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof i walk. Mimo całej nowoczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa wybitnie niebezpieczna.

1. Kliknij

2. Kliknij i zobacz

3. Dowiedz się więcej

4. Sprawdź stronę

5. Kliknij dla szczegółów Architektura a adaptacja starych więzień na przestrzenie mieszkalne.

Categories: Blog

Comments are closed.